ספריו

 .איך בולמים אמא נודניקית: סיפורים של תראפיסט משפחתי.  טס ומשה לנג
1989  .עברית: עופרה עופר.  הוצאת ספרים רשפים
להוריד אותו מחנות ספרים אלקטרונים

משפחה בטיפול.  פיטר מקאלאם משה לנג.  ירושלים
יצא לאור ביוזמת מועצת האיגודים לשירותי רווחה
1991  .והתנדבות והאגודה הישראלית לטיפול במשפחה
להוריד אותו מחנות ספרים אלקטרונים

.הצל הארוך: סיפורים מחדרו של פסיכולוג משפחתי.  משה וטס לנג
1997 .מה? דע! סדרה בעריכת מרסלו דסקל.  עברית: רנה מרקס.  דביר הוצאה לאור

 

Hatzel Ha’aroch, Moshe & Tesse Lang          Mishpacha Betipol, Moshe & Tesse Lang          Aich Bolmim Ima Nudnikit, Moshe & Tesse Lang

 

ביקורות

:ביקורת על איך בולמים אמא נודניקית
.31 ההיגיון שבטירוף.  וורדה רזיאל.  את. אוקטובר 1989. דף
להוריד את הביקורת

:ביקורת וראיון על הצל הארוך
הצל הארוך של כולנו.  אורנה שנייד.  מעריב:  נשים.  4 ינואר 1998.  דפים 12-13
להוריד את הביקורת וראיון